Samen met Vialis heeft Organiq de Minder Hinder webapp ontwikkeld gericht op het reduceren van verkeersdrukte bij ingrijpende wegwerkzaamheden.

Services

User Experience Design
Visual Design
Front-end Development
Back-end Development

Vraag

Verkeer en mobiliteit raakt ons allemaal. De vraag aan Organiq was om een informatieoplossing te bedenken om burgers en bedrijven te bereiken met informatie over verkeershinder en meldingen.

Vialis opereert in Nederland binnen het domein van infrastructuur en mobiliteit en ontwerpt, realiseert en beheert (verkeers-)intelligente systemen.

Concept

Organiq realiseerde met De Minder Hinder webapp een generiek product en oplossing die voorziet in het reduceren van verkeersdrukte en wegnetwerkspanning bij ingrijpende wegwerkzaamheden. Door middel van o.a. realtime weginformatie, advies en specifieke projectinformatie geeft de Minder Hinder app de huidige verkeerssituatie aan, advies in deelnemende regio’s en ondersteunt dit nog extra via kaarten en/of webcams. Op deze manier kunnen reizigers gemakkelijker beslissingen maken over hoe zij willen reizen tijdens ingrijpende wegwerkzaamheden. Door het omzeilen van verkeersdrukte wordt het gehele wegnetwerk gelijkmatiger gebruikt en een bijdrage geleverd aan het oplossen van het fileprobleem en de overlast/minder hinder.

Organiq realiseert voor dit project het concept, visual design en development van de webapp.

Wist je dat?
Twee derde van de Nederlanders wil liever een korte volledige afsluiting van een weg in plaats van een langere deels afgesloten weg.

Resultaat

De Minder Hinder webapp geeft burgers en bedrijven een overzicht van de verkeershinder en meldingen en is onder meer ingezet door Vialis, Van Gelder, Ballast Neda en o.m. in de Gemeenten Rotterdam, Almere, Oss, Delft en Zwolle.

Meer weten?

Andries van Vugt