Stichting Lezen en Schrijven zet zich in om analfabetisme in nieuwe gezinnen te ontdekken. Hiervoor moet een leeroplossing om vroeg-signalering aan te leren worden ontwikkeld.

Services

Visual Design
Front-end Development
Back-end Development

Vraag

Laaggeletterdheid is vaak een goed verborgen probleem in de samenleving. Helaas, wanneer ouders laaggeletterd zijn, hebben kinderen de neiging om uiteindelijk ook achter te blijven in hun ontwikkeling.

Samen met New Learning Factory en Stichting Lezen en Schrijven is een E-learning Essentials oplossing ontwikkeld die laaggeletterdheid probeert op te merken waar het telt: nieuwe ouders. Door de kraamverzorgenden te instrueren over hoe ze laaggeletterdheid bij nieuwe gezinnen kunnen herkennen, kan hulp worden geboden waar dat nodig is.

Stichting Lezen en Schrijven zet zich in voor iedereen die moeite heeft met lezen, schrijven en rekenen en daardoor ook met een computer of smartphone. Zodat iedereen in Nederland meekan doen.

Concept

De cursus heeft als doel om instructie te geven op een manier die effectiever is dan traditionele methoden door minimale gamification toe te voegen. In dit specifieke geval is deze gamification te vinden in de manier waarop de e-elearning cursus is gelaagd en de beloningen die overal worden gegeven. Doordat de cursus meer visueel dan tekstueel is, blijft de stof beter hangen en hebben de deelnemers meer plezier in de cursus dan bij traditionele methoden.

Wist je dat? 
In Nederland jaarlijks gemiddeld tussen de 165.000 en 175.000 geboortes per jaar zijn.

Resultaat

De e-elearning gericht op kraamverzorgenden sluit door de tone-of-voice, eenvoudige interface en concrete en praktische oefeningen aan op doelgroep. De cursus wordt breed door kraamverzorgenden gevolgd, hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan vroeg-signalering van laaggeletterdheid bij nieuwe ouders gedaan.

Meer weten?

Andries van Vugt