In opdracht van de gemeente Rotterdam realiseerde Organiq een combinatie van een campagne en de inzet van 'realtime' middelen waaronder verkeersinformatie, camerabeelden en praktische projectinformatie.

Services

Visual Design
3D Modelling

Vraag

Ontwikkel een mobiliteitscampagne rondom de wegwerkzaamheden op de Tjalklaan in Rotterdam waarmee stakeholders worden meegenomen en de verkeershinder wordt gereduceerd.

De Gemeente Rotterdam is qua inwoners de op één na grootste gemeente van Nederland die sterk inzet op onderwijs, innovatie en duurzaamheid. Rotterdam profileert zich als koploper op het gebied van duurzame energievoorziening en klimaatadaptatie.

Concept

Organiq heeft een mobiliteitscampagne ontwikkeld op basis van User Experience Theory inzichten en slimme technische middelen zoals; ‘realtime’ verkeersinformatie, camerabeelden en praktische projectinformatie.

Resultaat

De mobiliteitscampagne zorgde voor een stuk minder hinder en een breed draagvlak bij de stakeholders. Door informatie slim weer te geven, gebaseerd op User Experience theorie, werd de verkeersdrukte op de Tjalklaan in Rotterdam tijdelijk met 20% gereduceerd.

Meer weten?

Andries van Vugt